Όροι Χρήσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ TOYΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Ή ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ BPS TELECOM

Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «BPS TELECOM ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «BPS TELECOM EΠE, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Κρέμου 112 (ΑΦΜ 998707260 Δ.Ο.Υ. Α 'Καλλιθέας ), έχει δημιουργήσει τον δικτυακό τόπο bps-telecom.com προσφέροντας πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες / χρήστες αυτής, δυνάμει της υπ' αριθμ. μητρ.. 07-118 άδειας λειτουργίας εκδόσεως της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι σε κάθε επίσκεψη/χρήση του διακτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζει και θα δεσμεύεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω. Στην περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους χρήσης ο επισκέπτης/χρήστης, οφείλει να αποφεύγει κάθε επίσκεψη ή / και χρήση του δικτυακού τόπου. Η BPS TELECOM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί άνευ προθεσμίας τους Όρους Χρήσης, γνωστοποιώντας, όμως το γεγονός για εύλογο χρονικό διάστημα, κατά την επίσκεψη των χρηστών σε αυτόν. Ο χρήστη, κατά την περιήγησή του στο δικτυακό τόπο bps-telecom.com οφείλει να ενημερώνεται για να λαμβάνει γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ιστοτόπο μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Σε περίπτωση χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ρυθμιζόμενης από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ενιαίοι προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης μεταξύ τους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Σύνοψη
Είναι σημαντικό να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν έγγραφο και να το κατανοήσετε. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια βασικά σημεία στα οποία θα θέλαμε να δώσουμε έμφαση:
ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ KAI ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ : Το Λογισμικό δεν αντικαθιστά τη συμβατική γραμμή σταθερού τηλεφώνου ή τη σύνδεση κινητού τηλεφώνου σας. Και ειδικότερα, δεν σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε σύντομους κωδικούς . Για να εξασφαλίσετε ότι θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να επιλέξετε μια εναλλακτική μορφή επικοινωνίας.

ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Σε ορισμένες περιοχές ισχύουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι έχετε νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ BPS TELECOM

Οι εφαρμογές λογισμικού διαδικτυακής επικοινωνίας της BPS TELECOM («Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών»), άλλες εφαρμογές λογισμικού με την επωνυμία "BPS" (συνολικά καλούμενες «Λογισμικό BPS»), οι εφαρμογές λογισμικού και κάθε σχετική τεκμηρίωση (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή) συμπεριλαμβανομένων τυχόν βελτιώσεων, τροποποιήσεων, συμπληρωμάτων, διορθώσεων, ενημερώσεων, αναβαθμίσεων και μελλοντικών εκδόσεών τους («Ενημερώσεις»), είτε διατίθενται δωρεάν είτε έναντι αμοιβής, (συνολικά καλούμενες «Λογισμικό») σάς παραχωρούνται με δικαίωμα άδειας χρήσης (δεν πωλούνται) από την BPS TELECOM .

Τα χαρακτηριστικά και τα προϊόντα που καθίστανται δωρεάν διαθέσιμα μέσω του Λογισμικού σάς παρέχονται από τη ΒPS TELECOM .
Οι «Ιστοχώροι BPS» περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες www.bps-telecom.com, υπόκεινται σε διαχείριση από την BPS TELECOM EΠΕ που εδρεύει στην Καλλιθέα .
Με τον όρο «Προϊόντα» νοούνται συνολικά τα Δωρεάν Προϊόντα και τα Προϊόντα Επί Πληρωμή αφορούν τα εμπορεύματα.

Η συμφωνία σας με την BPS TELECOM συνίσταται στους όρους και στις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο, καθώς και σε τυχόν πολιτικές εύλογης χρήσης οι οποίες περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στους Πρόσθετους Όρους οι οποίοι αναφέρονται (συνολικά καλούμενοι «Όροι»). Στον βαθμό που υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στις πολιτικές εύλογης χρήσης ή οποιονδήποτε Πρόσθετο Όρο και στο παρόν έγγραφο, θα υπερισχύει το παρόν έγγραφο.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Για να κατεβάσετε και/ή να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της BPS TELECOM, πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους. Θεωρείται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους (α) όταν κάνετε κλικ στο κουμπί αποδοχής ή συμφωνίας με τους Όρους ή (β) όταν κατεβάζετε και/ή χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της BPS TELECOM . Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων για το αρχείο σας. Οι παρόντες Όροι παραμένουν σε ισχύ από την ημερομηνία αποδοχής τους .

Δεν μπορείτε να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους: (α) εάν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της BPS TELECOM στη χώρα που βρίσκεστε ή διαμένετε ή (β) εάν δεν είστε σε νόμιμη ηλικία για να συνάψετε μια δεσμευτική συμφωνία με τη BPS TELECOM.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Η BPS TELECOM μπορεί κατά καιρούς να πραγματοποιεί αλλαγές στους παρόντες Όρους. Η BPS TELECOM θα δημοσιεύει τις αλλαγές στη διεύθυνση www.bps-telecom.com . Οι αλλαγές στις πολιτικές εύλογης χρήσης και/ή στους Πρόσθετους Όρους θα αναρτώνται στον αντίστοιχο Ιστοχώρο της BPS TELECOM. Οι αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Επανεξετάζετε τους Όρους σε τακτική βάση. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η ρητή αποδοχή των Όρων ή η χρήση από μέρους σας του Λογισμικού, των Προϊόντων και/ή των Ιστοχώρων της BPS μετά την ημερομηνία δημοσίευσης θα συνεπάγεται τη συμφωνία σας με τους ενημερωμένους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους, μπορείτε να διακόψετε τη σχέση σας με τη BPS .

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Άδεια χρήσης. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, σας παραχωρείται μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτους ή εκχώρησής της, για τη λήψη και την εγκατάσταση του Λογισμικού σε προσωπικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή . Προς αποφυγή αμφιβολιών, (α) οι διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων που εργάζονται για λογαριασμό μιας εταιρείας μπορούν να κατεβάζουν και να εγκαθιστούν το Λογισμικό BPS TELECOM σε προσωπικούς υπολογιστές ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό αυτής της εταιρείας και (β) επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σε πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή στην εργασία σας. Η BPS TELECOM διατηρεί όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν σας παραχωρούνται ρητά βάσει των παρόντων Όρων.

Περιορισμοί. Δεν επιτρέπεται και συμφωνείτε ότι δεν θα προβαίνετε στις εξής ενέργειες:
(α) περαιτέρω παραχώρηση άδειας χρήσης σε τρίτους, πώληση, εκχώρηση, ενοικίαση, μίσθωση, εξαγωγή, εισαγωγή, διανομή ή μεταφορά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων ως προς το Λογισμικό προς οποιονδήποτε τρίτο,
(β) ανάληψη της διεξαγωγής, πρόκληση, άδεια ή εξουσιοδότηση για τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων, μετάφραση, αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, εξομοίωση, αθέμιτη παραβίαση, ανακάλυψη ή απόπειρα ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα ή πρωτοκόλλων του Λογισμικού ή οποιουδήποτε τμήματος ή χαρακτηριστικού του (παρά μόνο στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία),
(γ) αφαίρεση, απόκρυψη ή αλλοίωση τυχόν ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ειδοποιήσεων αποκλειστικότητας που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό,
(δ) χρήση του Λογισμικού ή πρόκληση χρήσης του Λογισμικού (ή οποιουδήποτε τμήματός του) ως μέρους εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών, ή για την παροχή αυτών σε τρίτους.
(ε) χρήση του Λογισμικού για άλλους σκοπούς πέραν της λήψης και της εγκατάστασής του, και με άλλα μέσα εκτός του Λογαριασμού Χρήστη σας.

Ειδοποιήσεις Τρίτων Παρόχων. Το Λογισμικό και οι Ιστοχώροι της BPS ενδέχεται να περιλαμβάνουν κώδικα τρίτων παρόχων, τον οποίο σας παραχωρεί με άδεια χρήσης η BPS TELECOM, και όχι ο τρίτος πάροχος, βάσει της παρούσας συμφωνίας. Οι ειδοποιήσεις για τον κώδικα τρίτων παρόχων, εάν υπάρχουν, διατίθενται μόνο προς ενημέρωσή σας. Τα σενάρια τρίτων παρόχων, προς τα οποία συνδέεται το Λογισμικό, τα οποία ονομάζει ή στα οποία αναφέρεται, σας παραχωρούνται με άδεια χρήσης από τον τρίτο πάροχο στον οποίο ανήκει ο εν λόγω κώδικας, όχι από την BPS TELECOM.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΤΗΣ BPS TELECOM .

Εξοπλισμός: Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό και τα Προϊόντα, θα χρειαστείτε μια ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο. Είστε υπεύθυνοι να παρέχετε το σύνολο του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο ή για την επικοινωνία, όπως ακουστικά, μικρόφωνα και διαδικτυακές κάμερες.

Ενημερώσεις στο Λογισμικό: Για να μπορέσετε να κατεβάσετε ή με άλλον τρόπο να επωφεληθείτε από τυχόν Ενημερώσεις, μπορεί να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε μια ενημερωμένη έκδοση των παρόντων Όρων.Η BPS δεν έχει καμία υποχρέωση να καθιστά διαθέσιμη οποιαδήποτε Ενημέρωση. Ωστόσο, H BPS μπορεί (α) να σας ζητήσει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε Ενημερώσεις ή (β) να κατεβάσει και να εγκαταστήσει κατά καιρούς Ενημερώσεις αυτόματα, εκτός εάν έχετε επιλέξει (μέσω των ρυθμίσεων της εφαρμογής σας να μην λαμβάνετε αυτόματες Ενημερώσεις)
Αναστολή λειτουργίας, τεχνική βελτίωση και συντήρηση: Κατά καιρούς, η BPS TELECOM μπορεί να χρειάζεται να πραγματοποιήσει συντήρηση ή να αναβαθμίσει το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τους Ιστοχώρους της BPS TELECOM , ή την υποκείμενη υποδομή που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τους Ιστοχώρους της. Για τον λόγο αυτό, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της BPS TELECOM ή να περιορίσει τη χρήση σας σε κάποιο τμήμα ή στο σύνολο του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Ιστοχώρων της BPS TELECOM, έως ότου μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η συντήρηση και/ή η αναβάθμιση. Στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό και εφόσον δεν απαιτείται επείγουσα παρέμβαση, η BPS TELECOM θα δημοσιεύει εκ των προτέρων την ώρα και την ημερομηνία των εν λόγω αναστολών λειτουργίας ή περιορισμών χρήσης στον Ιστοχώρο της BPS TELECOM. Δεν θα έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε αποζημίωση για τέτοιου είδους αναστολές λειτουργίας ή περιορισμούς χρήσης για οποιοδήποτε Λογισμικό, Προϊόν ή Ιστοχώρο της BPS TELECOM.
Δεν παρέχεται πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και προς Σύντομους Κωδικούς : Τα Προϊόντα και το Λογισμικό δεν προορίζονται για να υποστηρίξουν ή να μεταφέρουν κλήσεις έκτακτης ανάγκης προς νοσοκομεία, αστυνομικές αρχές, μονάδες ιατρικής φροντίδας ή προς οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που συνδέει τον χρήστη με προσωπικό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή κέντρα κλήσης δημόσιας ασφάλειας («Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης»). Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις συμβατικές τηλεφωνικές υπηρεσίες και στα Προϊόντα. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι: (i) η BPS TELECOM δεν απαιτείται να παρέχει πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης βάσει οποιουδήποτε ισχύοντα τοπικού και/ή εθνικού κανόνα, κανονισμού ή Νόμου, (ii) είναι δική σας ευθύνη να αγοράσετε, ξεχωριστά από τα Προϊόντα, συμβατικές υπηρεσίες ασύρματης (κινητής) ή σταθερής τηλεφωνίας που παρέχουν πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και (iii) το Λογισμικό και τα Προϊόντα δεν αντικαθιστούν την κύρια υπηρεσία τηλεφωνίας σας.

Περιεχόμενο Επικοινωνιών: Η BPS δεν αποτελεί την πηγή του περιεχομένου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του Λογισμικού, δεν το επαληθεύει, δεν το υιοθετεί και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη γι' αυτό. Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, αποδέχεστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλετε μπορεί να μεταδοθεί στον παραλήπτη της επικοινωνίας σας. Το περιεχόμενο των επικοινωνιών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται. Συνεπώς, μπορεί να εκτεθείτε σε προσβλητικό, παράνομο, ακατάλληλο για ανηλίκους, άσεμνο, απρεπές ή άλλως επιλήψιμο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο των επικοινωνιών μπορεί να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία ανήκουν σε τρίτους παρόχους. Για το περιεχόμενο που επιλέγετε να κοινοποιήσετε και να προσπελάσετε μέσω του Λογισμικού υπεύθυνοι είστε εσείς.
Συγκεκριμένα, έχετε την ευθύνη να διασφαλίζετε ότι δεν υποβάλλετε υλικό το οποίο (i) προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, προστατεύεται από εμπορικό μυστικό ή υπόκειται σε δικαιώματα αποκλειστικότητας τρίτων παρόχων, όπως δικαιώματα προστασίας απορρήτου και δημοσιότητας, εκτός εάν είστε ο κάτοχος αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε άδεια από τον νόμιμο κάτοχό τους, (ii) είναι ψευδές ή παραπλανητικό, (iii) είναι προσβλητικό, παράνομο, ακατάλληλο για ανηλίκους, άσεμνο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, παρενοχλητικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό ως προς τη φυλή ή την εθνικότητα ή ενθαρρύνει συμπεριφορές που θεωρούνται ποινικά αδικήματα, εγείρει αστικές ευθύνες, παραβιάζει οποιαδήποτε νομοθεσία ή είναι άλλως επιλήψιμο, (iv) αποτελεί διαφήμιση ή προσπάθεια προσέλκυσης πελατών ή (v) αναφέρει ψευδώς ότι προέρχεται από άλλο άτομο. Η BPS διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση) να εξετάζει το περιεχόμενο για τον σκοπό της επιβολής των παρόντων Όρων. Η BPS μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείει, να αποτρέπει την παράδοση ή να αφαιρεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο το περιεχόμενο επικοινωνιών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προστατεύσει το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τους πελάτες της ή να επιβάλει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τους παρόντες Όρους. Επιπλέον, η BPS μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρεί το εν λόγω περιεχόμενο ή/και να τερματίζει την ισχύ των παρόντων Όρων και του Λογαριασμού Χρήστη σας, εάν χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους.
Ποιότητα: Η BPS δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή οι Ιστοχώροι της θα λειτουργούν πάντα χωρίς διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των επικοινωνιών σας και τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων (ανάλογα με τα Προϊόντα που χρησιμοποιούνται) ή των Ιστοχώρων της BPS και ενδέχεται να οδηγήσουν σε αστοχία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: το τοπικό σας δίκτυο, το τείχος προστασίας σας, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου σας, το δημόσιο διαδίκτυο, το ιδιωτικό τηλεφωνικό σας δίκτυο και η παροχή ρεύματός σας. Η BPS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν διαταραχές, διακοπές ή καθυστερήσεις που προκαλούνται από αστοχία ή ανεπάρκεια οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πέραν του ελέγχου της.
Αλλαγές στα Προϊόντα: Η BPS βελτιώνει διαρκώς το Λογισμικό και τα Προϊόντα και ενδέχεται να επιφέρει ανά πάσα στιγμή αλλαγές σε αυτά. Επιπλέον, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η BPS ενδέχεται να διακόψει την παροχή του Λογισμικού και των Προϊόντων (ή τμημάτων αυτών), όπως (ενδεικτικά) επειδή δεν είναι πλέον εφικτή η παροχή τους λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, επειδή χρειάζεται κάποια αλλαγή σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της.
Λόγω των συγκεκριμένων αλλαγών, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια αναβαθμισμένη έκδοση του Λογισμικού. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ορισμένα Προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε όρια χρήσης ή γεωγραφικούς περιορισμούς, τα οποία μπορεί να διαφέρουν κατά καιρούς. Παρακαλούμε ελέγχετε τον Ιστοχώρο της BPS για λεπτομέρειες σχετικά με τους πιο πρόσφατους περιορισμούς χρήσης που ισχύουν για τα Προϊόντα που χρησιμοποιείτε.
Αναφορές Προβλημάτων : τμήματα των Ιστοχώρων της BPS ή του Λογισμικού ενδέχεται να ζητούν γραπτές συστάσεις ή αναφορές προβλημάτων, όπως τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας και αποστολη e-mal στο info @bps-telecom.gr. Οι Αναφορές θα θεωρούνται ιδιοκτησία της BPS . Η BPS θα έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία του συνόλου της τεχνογνωσίας ή των από τούδε και στο εξής υφιστάμενων δικαιωμάτων σχετικά με τις Αναφορές σε ολόκληρο τον κόσμο και για πάντα και θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τις Αναφορές για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αποζημίωση προς τον πάροχο των Αναφορών. Όλες οι Αναφορές που στέλνετε στη BPS δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές και η BPS δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν κοινοποίησή τους.
Κωδικοί Πρόσβασης: Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από την BPS τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την BPS για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την BPS προς τρίτους. Η BPS δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.
Οι κωδικοί που παραχωρούνται από την BPS προορίζονται για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ η ευθύνη για τυχόν απώλεια ή υποκλοπή τους, ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη στον οποίο χορηγούνται. Όλες οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του χρήστη, τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τον χρήστη, ο οποίος και φέρει πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και την χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ
Λογαριασμός Χρήστη. Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το Λογισμικό BPS θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό χρήστη και να επιλέξετε μια ταυτότητα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Σας συνιστούμε να επιλέγετε κωδικούς πρόσβασης που δεν είναι εύκολο να παραβιαστούν και που αποτελούνται από γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο μέσω του Λογαριασμού Χρήστη σας. Εσείς οι ίδιοι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω του Λογαριασμού Χρήστη σας. Για να αποτρέψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση, θα πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και να μην τον κοινοποιείτε σε οποιονδήποτε τρίτο ή να μην τον χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε ιστοχώρους ή υπηρεσίες τρίτων. Εάν υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει αμέσως να τον αλλάζετε προκειμένου να προστατεύσετε την ασφάλεια του Λογαριασμού Χρήστη σας. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι δεν θα απαντάτε σε αυτόκλητα αιτήματα για στοιχεία πιστωτικών καρτών, κωδικούς πρόσβασης ή άλλα δεδομένα. Η BPS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη μη συμμόρφωσή σας με τις υποχρεώσεις.

Νόμιμη χρήση: Η χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων και των Ιστοχώρων της BPS πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία της περιοχής στην οποία βρίσκεστε. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη λήψη και τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων και/ή των Ιστοχώρων της BPS. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι σας επιτρέπεται από τον Νόμο να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της BPS στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.
Απαγορευμένη χρήση: Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε στα εξής:
(α) αναχαίτιση ή παρακολούθηση, καταστροφή ή τροποποίηση οποιασδήποτε επικοινωνίας η οποία δεν προορίζεται για εσάς,
(β) χρήση οποιουδήποτε είδους προγράμματος ή οποιωνδήποτε άλλων κωδικών ή οδηγιών που έχουν σχεδιαστεί για παραμόρφωση, διαγραφή, καταστροφή, απομίμηση ή αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού, των Προϊόντων, των Ιστοχώρων της BPS, της επικοινωνίας ή των πρωτοκόλλων,
(γ) αποστολή αυτόκλητων επικοινωνιών (γνωστές και ως «ανεπιθύμητη αλληλογραφία», "SPAM", "SPIM" ή "SPIT") ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Ιστοχώρων της BPS για τους σκοπούς της υποκλοπής (phishing) ή της παραπλάνησης (pharming) ή του ψευδούς ισχυρισμού συνεργασίας με άλλο άτομο ή οντότητα και δεν θα προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο, να μεταδώσουν, διακινήσουν, προωθήσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο αντικείμενο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη και ιδίως υλικό παρανόμως αποκτηθέν, αποτέλεσμα υποκλοπών, υλικό τρομοκρατίας, αντικείμενα παιδικής πορνογραφίας κ.ο.κ.

(δ) έκθεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους σε υλικό το οποίο είναι προσβλητικό, ακατάλληλο για ανηλίκους, απρεπές ή άλλως επιλήψιμο με οποιονδήποτε τρόπο και θα αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards)
(ε) χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Ιστοχώρων της BPS για την πρόκληση ή με την πρόθεση πρόκλησης αμηχανίας ή δυσαρέσκειας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή για απειλή, παρενόχληση ή παραβίαση απορρήτου οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ή
(στ) χρήση (ακόμα και στο πλαίσιο της ταυτότητας χρήστη και/ή της εικόνας προφίλ σας) οποιουδήποτε υλικού ή περιεχομένου το οποίο υπόκειται σε δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός εάν έχετε άδεια χρήσης ή έγκριση από τον κάτοχο αυτών των δικαιωμάτων,
η) Η Δεν θα μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (π.χ. δικαίωμα απορρήτου, απαγόρευση διακρίσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας, της πολιτικής τοποθέτησης ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής φύσεως) iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη iv) παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
Δεν θα εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν .

Υποβεβλημένο Υλικό Παρακαλούμε συμπεριφερθείτε με σεβασμό όταν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δυνατότητα των Ιστοχώρων ή του Λογισμικού της BPS, όπως φόρουμ, ιστολόγια, λειτουργίες email, φιλοξενία βίντεο, κοινή χρήση και/ή δημοσίευση, ή σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία στους Ιστοχώρους της BPS ή του Λογισμικού BPS που σας επιτρέπει να αναρτάτε, να φορτώνετε, να επεξεργάζεστε, να φιλοξενείτε, να κοινοποιείτε και/ή να δημοσιεύετε περιεχόμενο. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι: (i) χρησιμοποιώντας τους Ιστοχώρους και/ή το Λογισμικό της BPS μπορεί να εκτεθείτε σε περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να θεωρήσετε προσβλητικό ή απρεπές και αναλαμβάνετε τη σχετική ευθύνη, (ii) είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, και η BPS δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιοδήποτε Υποβεβλημένο Υλικό το οποίο δημιουργείτε, υποβάλλετε, αναρτάτε ή δημοσιεύετε στους Ιστοχώρους ή μέσω του Λογισμικού της η BPS δεν εγγυάται καμία εμπιστευτικότητα αναφορικά με Υποβεβλημένο Υλικό, είτε έχει δημοσιευτεί είτε όχι, (iv) η BPS δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε Υποβεβλημένο Υλικό στο οποίο μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω της χρήσης των Ιστοχώρων ή του Λογισμικού της BPS από μέρους σας και κάθε Υποβεβλημένο Υλικό αποτελεί ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται το εν λόγω Υποβεβλημένο Υλικό. Η BPS δεν υιοθετεί κανένα Υποβεβλημένο Υλικό ή καμία άποψη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζεται σε αυτό και αποποιείται ρητά οποιασδήποτε και κάθε ευθύνης σε σύνδεση με το Υποβεβλημένο Υλικό.
Αναφορικά με το Υποβεβλημένο από εσάς Υλικό, δηλώνετε και εγγυάστε ότι εσείς ο ίδιος
(i) είστε ιδιοκτήτης ή κατέχετε τις απαραίτητες άδειες χρήσης, τα δικαιώματα, τις συγκαταθέσεις και τις εγκρίσεις για να χρησιμοποιείτε και να εξουσιοδοτείτε τη BPS να χρησιμοποιεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά, τις ευρεσιτεχνίες και άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα αποκλειστικότητας για και προς κάθε Υποβεβλημένο Υλικό, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και
(ii) έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, παραχώρηση και/ή άδεια κάθε ξεχωριστού ατόμου που μπορεί να αναγνωριστεί στο Υποβεβλημένο Υλικό για να χρησιμοποιείτε το όνομά του και/ή να παραπέμπετε σε αυτό, ώστε να σας επιτρέπεται να το εντάσσετε και να το χρησιμοποιείτε με τον τρόπο που αναφέρεται στους παρόντες Όρους. Δεν επιτρέπεται να αντιγράφετε, να αναρτάτε ή να χρησιμοποιείτε κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, μουσική, ήχους, εικονίδια ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή πηγή («Περιεχόμενο Τρίτων»), χωρίς συγκεκριμένη άδεια από τον κάτοχο. Το εν λόγω Περιεχόμενο τρίτων μπορεί να προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω περιεχομένου μπορεί να αντιτίθενται στη χρήση του. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Τρίτων, χωρίς να έχετε πρώτα εξασφαλίσει την άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω περιεχομένου.
Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε ή να δημοσιεύετε μέσω του Ιστοχώρου ή του Λογισμικού της BPS οποιοδήποτε Υποβεβλημένο Υλικό το οποίο είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό, παρενοχλητικό, απεχθές, αποτελεί παραβίαση απορρήτου, είναι άσεμνο, καταχρηστικό, παράνομο, ρατσιστικό, προσβλητικό, ακατάλληλο για ανηλίκους ή αποτελεί παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού μυστικού τρίτου παρόχου, ή το οποίο θα παραβίαζε με διαφορετικό τρόπο τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου παρόχου ή θα ενέγειρε αστικές ή ποινικές ευθύνες. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να υποβάλετε ή να δημοσιεύετε Υποβεβλημένο Υλικό το οποίο περιέχει ψεύδη ή παραπλανητικές δηλώσεις, προσελκύει κεφάλαια ή υπηρεσίες, περιέχει διαφημίσεις, προωθητικά υλικά, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές (chain letter) ή οποιαδήποτε μορφή προσέλκυσης, δηλώνει ψευδή προέλευση ή περιλαμβάνει προγράμματα τα οποία περιέχουν ιούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα σχεδιασμένο να βλάψει τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε υπολογιστή.
Τα στοιχεία σας: Κατά καιρούς, το BPS ενδέχεται να σας ζητάει πληροφορίες με σκοπό να σας παράσχει Λογισμικό ή Προϊόντα. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι πλήρεις, ενημερωμένες και ακριβείς.
Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση. Το Λογισμικό και τα Προϊόντα προορίζονται για δική σας ατομική χρήση. Δεν επιτρέπεται να μεταπωλείτε ή να εμπορεύεστε το Λογισμικό και/ή τα Προϊόντα σε οποιονδήποτε τρίτο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1 Το Λογισμικό, τα Προϊόντα και οι Ιστοχώροι της BPS περιέχουν αποκλειστικές και εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από νομοθεσίες και Συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
2 Το περιεχόμενο και η σύνθεση του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στους Ιστοχώρους της BPS (εξαιρουμένων των Υποβεβλημένων Υλικών), όπως ήχοι, κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά μηνύματα, ψηφιακές λήψεις και λογισμικό, αποτελούν ιδιοκτησία της BPS , των συνεργατών ή των αδειοδόχων της και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας
3 Η BPS και/ή οι αδειοδόχοι της διατηρούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Λογισμικού, των Προϊόντων και των Ιστοχώρων της BPS και όλων των πνευματικών δικαιωμάτων τους (είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι, και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου). Δεν θα προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να διακινδυνεύετε, να περιορίζετε ή να παρεμβαίνετε στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της BPS ως προς το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της BPS.
4 Η επωνυμία "BPS", τα αντίστοιχα εμπορικά σήματα και λογότυπα, καθώς και το λογότυπο "BPS" αποτελούν σήματα κατατεθέντα της BPS. Η BPS έχει καταθέσει και υποβάλει αιτήσεις για την καταχώριση των εμπορικών σημάτων της σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Τα εμπορικά σήματα και το εμπορικό περίβλημα της BPS δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σύνδεση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι της BPS, με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος διασύρει ή δυσφημεί τη BPS. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στη BPS ή σε κάποια από τις σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες και εμφανίζονται στον παρόντα ιστοχώρο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Δεν επιτρέπεται και δεν θα καταχωρείτε ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εμπορική ονομασία, εμπορικό σήμα, λογότυπο, όνομα τομέα ή οποιοδήποτε άλλο όνομα ή σήμα που ενσωματώνει κάποια πνευματική ιδιοκτησία της BPS ή που είναι παρόμοιο και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κλήση τηλεφώνων και αριθμών ειδικής χρέωσης με Πίστωση :
(i) Κλήσεις προς σταθερά και κινητά: Οι πληρωτέες χρεώσεις για την κλήση τηλεφώνων χρεώνεται ανά κλήση( με χρέωση ανά λεπτό), όπως ορίζεται από των κατάλογο.
(ii) Αριθμοί ειδικής χρέωσης: ειδικής αριθμοί δεν περιλαμβάνονται και δεν δίνονται μέσα από το δικό μας δίκτυο.
(iii) Η BPS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις χρεώσεις για την κλήση τηλεφώνων και αριθμών ειδικής χρέωσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιεί, αναρτώντας τις εν λόγω αλλαγές στον ιστιοχωρο. Παρακαλούμε ελέγχετε τις τρέχουσες χρεώσεις προτού πραγματοποιήσετε την κλήση σας. Εάν δεν αποδέχεστε τις νέες χρεώσεις, μην πραγματοποιείτε την κλήση σας.
(iv) Η διάρκεια μιας κλήσης θα βασίζεται σε προσαυξήσεις του ενός λεπτού. Τα κλάσματα των λεπτών θα στρογγυλοποιούνται στο επόμενο λεπτό. Η χρέωση σύνδεσης, όπου ισχύει, θα εφαρμόζεται στην αρχή της κλήσης. Στο τέλος της κλήσης, οι χρεώσεις με κλάσματα του σεντ θα στρογγυλοποιούνται .
Χρεώσεις για άλλα Προϊόντα Επί Πληρωμή: Για τις χρεώσεις για άλλα Προϊόντα Επί Πληρωμή, θα χρειάζεται η επιβεβαίωσή σας πριν από την ολοκλήρωση μιας αγοράς από το BPS . Η BPS μπορεί να αλλάζει τις πληρωτέες χρεώσεις για την αγορά των εν λόγω Προϊόντων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιεί. Προτού ολοκληρώσετε την επόμενη αγορά του συγκεκριμένου Προϊόντος, μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποδεχθείτε ή όχι τις νέες χρεώσεις. Οι νέες χρεώσεις θα ισχύουν για την επόμενη αγορά σας, μετά τη δημοσίευση των νέων χρεώσεων.
Προωθητικές προσφορές: Κατά καιρούς, η BPS μπορεί να προσφέρει Προϊόντα Επί Πληρωμή για μια δοκιμαστική περίοδο. Η BPS διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώνει για τα εν λόγω Προϊόντα (με την κανονική χρέωση), .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
1 Όταν αγοράζετε Προϊόντα Επί Πληρωμή απευθείας από το BPS , θα δικαιούστε μιας περιόδου ακύρωσης δεκαπέντε (15) ημερών , εκτός εάν με κάποιον τρόπο έχετε χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα Επί Πληρωμή, στην οποία περίπτωση η Περίοδος Υπαναχώρησης θα καταργείται και η αγορά σας δεν θα επιδέχεται ακύρωσης ή επιστροφής χρημάτων.
2 Δεν ισχύει η επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί ή εάν έχουν λήξει κωδικοί Pin .
3 Η Περίοδος Υπαναχώρησης και οι επιστροφές χρημάτων δεν ισχύουν για Προϊόντα Επί Πληρωμή τα οποία (i) αγοράζονται μέσω τρίτου παρόχου, συνεργάτη της BPS (παρακαλούμε επικοινωνείτε απευθείας με τον συνεργάτη, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει υπό την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια εάν θα επιστρέψει τα χρήματα ή όχι), (ii) δεν έχουν αποκτηθεί μέσω του διαδικτύου και απευθείας από τη BPS (π.χ. προπληρωμένες κάρτες), (iii) έχουν πληρωθεί με μετρητά μέσω τρόπων πληρωμής τρίτων παρόχων (για παράδειγμα πορτοφόλι πληρωμών με μετρητά) και (iv) έχουν πληρωθεί και εκχωρηθεί στον Λογαριασμό σας BPS από τον διαχειριστή μιας Διαχείρισης BPS.
4 Εάν πιστεύετε ότι η BPS σάς έχει χρεώσει από λάθος, θα πρέπει να επικοινωνείτε μαζί της εντός 90 ημερών από την εν λόγω χρέωση. Δεν καταβάλλονται επιστροφές χρημάτων για τυχόν χρεώσεις που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες.
5 Η BPS διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων εάν έχει την εύλογη πεποίθηση (i) ότι προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε καταχρηστικά την παρούσα πολιτική επιστροφής χρημάτων, για παράδειγμα, υποβάλλοντας επανειλημμένα αιτήματα επιστροφής χρημάτων για το ίδιο Προϊόν, (ii) ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους ή (iii) εάν η BPS έχει την εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα ή το Λογισμικό μας παρανόμως ή ότι ο Λογαριασμός Χρήστη σας χρησιμοποιείται παρανόμως από κάποιον τρίτο.
6 Η παρούσα πολιτική επιστροφής χρημάτων δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗ BPS
1 Μπορείτε να διακόψετε τη σχέση σας με τη BPS ανά πάσα στιγμή και χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε δικαστήριο, ζητώντας να κλείσει ο Λογαριασμός Χρήστη σας, σταματώντας τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων και/ή των Ιστοχώρων της BPS και ακυρώνοντας τυχόν τακτικές πληρωμές.
2 Η BPS μπορεί να διακόψει τη σχέση της μαζί σας ή εσείς μπορείτε να διακόψετε ή να αναστείλετε τη χρήση του Λογισμικού, του Λογαριασμού/των Λογαριασμών Χρήστη, των Προϊόντων ή των Ιστοχώρων της BPS ανά πάσα στιγμή και χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε δικαστήριο:
(α) εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους,
(β) εάν η BPS έχει την εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα και/ή τους Ιστοχώρους της BPS για να παραβείτε τον Νόμο ή να παραβιάσετε δικαιώματα τρίτων,
(γ) εάν η BPS έχει την εύλογη υποψία ότι προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε με αθέμιτο τρόπο ή να κάνετε κατάχρηση της πολιτικής επιστροφής χρημάτων ή οποιασδήποτε από τις πολιτικές μας,
(δ) εάν η BPS έχει την εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα, το Λογισμικό και/ή τους Ιστοχώρους της BPS παρανόμως ή ότι ο Λογαριασμός Χρήστη σας χρησιμοποιείται παρανόμως από κάποιον τρίτο,
(ε) εάν έχετε αγοράσει Πίστωση BPS από μη εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή,
(στ) αναφορικά με ένα συγκεκριμένο Προϊόν, με ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών, εάν η BPS αποφασίσει να διακόψει την προσφορά αυτού του Προϊόντος,
(ζ) άμεσα, εάν απαιτείται λόγω κάποιας αλλαγής στη νομοθεσία/στους κανονισμούς από μια ρυθμιστική αρχή ή μια αρχή με νόμιμη εντολή ή από οποιονδήποτε συνεργάτη της BPS,
(η) με ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών, εάν η BPS αποφασίσει να διακόψει την προσφορά του Λογισμικού προς χρήστες στη δική σας επικράτεια γενικότερα.
Η BPS θα εφαρμόζει αυτή τη διακοπή της σχέσης, απαγορεύοντάς σας την πρόσβαση στον Λογαριασμό Χρήστη σας, στο Λογισμικό, στα Προϊόντα και/ή στους Ιστοχώρους της BPS. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε τους Λογαριασμούς Χρήστη που παραμένουν ανενεργοί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.

Συνέπειες της διακοπής: Μετά τη διακοπή της σχέσης σας με τη BPS: (α) όλες οι άδειες και τα δικαιώματα σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων και/ή των Ιστοχώρων της BPS θα διακοπούν άμεσα, (β) θα σταματήσετε άμεσα κάθε χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων και/ή των Ιστοχώρων της BPS και (γ) θα αφαιρέσετε άμεσα το Λογισμικό από όλους τους σκληρούς δίσκους, τα δίκτυα και τα υπόλοιπα μέσα αποθήκευσης και θα καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού που βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό σας.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
1 Τρίτοι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του Λογισμικού και/ή των Ιστοχώρων της BPS, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών, εφαρμογών, εικόνων, ήχων κλήσης (προσωποποιήσεων). Ενώ η BPS δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα εν λόγω προϊόντα ή τις εν λόγω υπηρεσίες, εάν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη λήψη ή την πληρωμή για τη χρήση ή την εγκατάσταση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, η BPS θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να βοηθήσει ή να επιλύσει το πρόβλημα. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τρίτων παρόχων ενδέχεται να διέπονται από τους όρους και την πολιτική απορρήτου του τρίτου παρόχου, τα οποία ενδέχεται να πρέπει να αποδεχθείτε κατά τη λήψη ή την εγκατάσταση. Θα πρέπει να εξετάζετε τους εν λόγω όρους προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά ή προτού χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία τρίτου παρόχου, και η BPS δεν θα είναι υπεύθυνη εάν δεν το κάνετε.
2 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε στοιχεία προϊόντων και τιμολογήσεις τρίτων παρόχων εμφανίζονται στους Ιστοχώρους της BPS σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων παρόχων παρέχονται στην BPS από τον αντίστοιχο τρίτο έμπορο («Έμπορος»). Ο Έμπορος έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τις τιμές του ή να διακόπτει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων του ανά πάσα στιγμή. Η BPS δεν εμπλέκεται σε καμία συναλλαγή ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε Έμπορο, τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες του οποίου παρατίθενται στους Ιστοχώρους της BPS. Η BPS δεν ελέγχει, δεν φέρει ευθύνη και δεν εγγυάται τα εξής: (i) τιμολόγηση, ποιότητα, απόδοση, διαθεσιμότητα ή όρους και προϋποθέσεις αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τον Έμπορο, (ii) οποιαδήποτε συναλλαγή πληρωμής, παράδοση, επιστροφή ή δραστηριότητα μετά την πώληση σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζονται στους ιστοχώρους του Εμπόρου, (iii) διαθεσιμότητα των ιστοχώρων του Εμπόρου, (iv) πληρότητα, ειλικρίνεια ή ακρίβεια οποιασδήποτε διαφήμισης ή άλλου υλικού που βρίσκεται στους ιστοχώρους του Εμπόρου ή διατίθεται από αυτούς, ούτε οποιαδήποτε καταχώρηση ή άλλο περιεχόμενο σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στους Ιστοχώρους της BPS, (v) συνδέσμους προς τους ιστοχώρους του Εμπόρου που εμφανίζονται στους Ιστοχώρους της BPS. Οποιαδήποτε απορία, παράπονο ή αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από έναν Έμπορο θα πρέπει να απευθύνεται στον εν λόγω Έμπορο.
3 Το Λογισμικό και οι Ιστοχώροι της BPS μπορεί να περιέχουν υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστοχώρους τρίτων παρόχων. Η BPS δεν φέρει ευθύνη για τους εν λόγω ιστοχώρους τρίτων παρόχων ή για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστοχώρων και δεν υιοθετεί οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτούς. Η χρήση από μέρους σας κάθε τέτοιου ιστοχώρου τρίτου παρόχου διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που είναι αναρτημένα στον αντίστοιχο ιστοχώρο.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
1 Οι Κανόνες συμπεριφοράς της BPS παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε το BPS και με το πώς να συμπεριφέρεστε στα άλλα μέλη της κοινότητας της BPS με τον κατάλληλο τρόπο και με σεβασμό. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς αποτελούν τμήμα των Όρων.
2 Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών σε σύνδεση με οποιαδήποτε Μαζική Μετάδοση, οφείλετε να συμμορφωθείτε με τους Όρους Υπηρεσίας Μαζικής .

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
H BPS TELECOM συμμορφούμενη προς τις διατάξεις του Ν. 3471/2006 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του Ν. 2472/1997, του ΠΔ 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, διατηρεί γνωστοποιημένο νομίμως αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών, τα οποία επεξεργάζεται νομίμως, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 58433/07.11.2007 γνωστοποίηση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα επεξεργαζόμενα στοιχεία, κοινοποιούνται στην BPS TELECOM από τους επισκέπτες/χρήστες, μέσω του δικτυακού τόπου, και στα πλαίσια των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών κι αφορούν στο ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη διεύθυνση του παρόχου σύνδεσης (IP), τα στοιχεία που λαμβάνει η BPS TELECOM από τους χρήστες των υπηρεσιών, όπως αυτά παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου, ενδεικτικά, τους αριθμούς τηλεφώνου των παραληπτών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της BPS TELECOM υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε.
Η BPS TELECOM σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε στη δικτυακή μας πύλη bps-telecom.com επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Ν. 2472/1997 και των σχετικών τροποποιήσεων του και σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

Μας δίνετε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ομαλή ολοκλήρωση της αγοράς
Καθημερινά επαγρυπνούμε για να αποκλείσουμε οποιοδήποτε περιστατικό που θα πρόδιδε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Για αυτό το λόγο, στις συναλλαγές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, ζητάμε μόνο στοιχεία που είναι απαραίτητα για να στείλουμε την παραγγελία σας με ακρίβεια και συνέπεια στο χώρο σας, καθώς και για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας.
• Οι πληροφορίες που ζητάμε από εσάς:
Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστιοχωρο της BPS χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας, ένα όνομα χρήστη και ένα password) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων ή καταλόγων.
Πληροφορίες που αφορούν αγορά προϊόντων: Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ο αριθμός ταυτότητας (για να διασφαλίσουμε ταυτοπροσωπία με τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας αφού επιλέξετε να αγοράσετε μέσω πιστωτικής), ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο).
Δεδομένα παραστατικού: Στην περίπτωση που εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της.
Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τις επισκέψεις και αγορές σας
• Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site..
Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997)
Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας. Αν μελλοντικά δούμε ότι το να μοιραστούμε κάποια στοιχεία σας με κάποιο τρίτο μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τις αγορές σας, θα γίνει μόνο μετά από δική σας έγκριση.
Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.
Η BPS δεσμεύεται να τηρεί το προσωπικό σας απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα δεδομένα κίνησης και το περιεχόμενο της επικοινωνίας/των επικοινωνιών σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ BPS
1 Για να επικοινωνήσετε με τη BPS σχετικά με το Λογισμικό BPS ή με τα Προϊόντα της επωνυμίας BPS, υποβάλετε ένα αίτημα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2 Επιλέξτε να επικοινωνήσετε με τη BPS με κάποιο άλλο μέσο εκτός από αυτά που ορίζονται στην παραπάνω παραγράφους εάν το αίτημά σας δεν έχει διεκπεραιωθεί στο νούμερο :801-222-1221.

ΔΙΑΦΟΡΑ
1 Αποδέχεστε τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τη σύναψη συμβάσεων, την υποβολή παραγγελιών και τη δημιουργία άλλων αρχείων, και την ηλεκτρονική παράδοση ειδοποιήσεων, πολιτικών και αλλαγών σε αυτές, και αρχείων συναλλαγών με τη bps.
2 Οι παρόντες Όροι (και στις περιπτώσεις όπου ισχύει, η Άδεια Χρήσης Λογισμικού της Microsoft) αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την BPS αναφορικά με τη χρήση από μέρους σας του Λογισμικού, των Προϊόντων ή/και των Ιστιοxώρων της BPS και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και την BPS αναφορικά με το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή/και τους Ιστιοχώρους της BPS.
3 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων (ή τμήμα της) κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή διοικητικό φορέα αρμόδιας δικαιοδοσίας ή διαιτητή ως παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, τότε η εν λόγω διάταξη (ή το τμήμα της) θα αφαιρεθεί από τους Όρους, χωρίς να επηρεάσει τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων Όρων

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ/Ή ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ/Ή ΤΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ ΤΗΣ BPS TELECOM , ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΕΣΤΕ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΕ ΣΤΗ BPS TELECOM ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.